اطلاعیه پروفایل مربیان

دپارتمان آموزش با همکاری کمیته مربیان در نظر دارد جهت ارائه خدمات بهتر و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مربیان و ارائه آن به تیمهای فوتبال و فوتسال و مدارس فوتبال استان , پروفایل مخصوص مربیان را راه اندازی نماید لذا از تمامی مربیان عزیز خواهشمندیم با توجه به نزدیکی شروع فصل مسابقاتی جدید و نیز…

جزئیات