مربیگری سطح یک ایران

بوسیله این فرم شما می توانید در کلاس مربیگری سطح یک ایران کمیته آموزش خراسان رضوی ثبت نام کنید اولین دوره برای گرفتن مدارک بالاتر. توجه: حداقل سن در شروع اولین دوره 20سال میباشد در صورت مغایرت اسم شما از دوره حذف خواهد شد.
  • در صورتی که اتباع و یا مهاجر هستید در قسمت توضیحات به ملیت خود اشاره کنید .