دروازه بانی فوتسال سطح دو ایران

جهت ثبت نام در دوره مربیگری دروازه بانی فوتسال سطح دو ایران فرم زیر را با دقت پر نمایید. ضمنا حداقل مدرک جهت شرکت در این دوره مدرک مربیگری دروازه بانی فوتسال سطح یک ایران می باشد.