دروازه بانی فوتبال سطح یک ایران

جهت ثبت نام در دوره مربیگری دروازه بانی فوتبال سطح یک ایران فرم زیر را با دقت پر نمایید. ضمنا حداقل مدرک جهت شرکت در این دوره مدرک مربیگری فوتبال درجه C ایران می باشد.
  • جهت وارد کردن کد امنیتی ابتدا حروف سمت چپ را وارد کرده سپس با یک فاصله حروف سمت راست را وارد نمایید .