بدنسازی فوتسال سطح یک ایران

جهت ثبت نام در دوره مربیگری بدنسازی فوتسال سطح یک ایران فرم زیر را با دقت پر نمایید. ضمنا حداقل مدرک جهت شرکت در این دوره مدرک مربیگری فوتسال سطح یک ایران می باشد.