بدنسازی فوتبال سطح یک ایران

جهت ثبت نام در دوره مربیگری بدنسازی فوتبال سطح یک ایران فرم زیر را با دقت پر نمایید. ضمنا حداقل مدرک جهت شرکت در این دوره مدرک مربیگری فوتبال درجه c ایران می باشد.