مربیگری فوتسال سطح یک بانوان ایران

بوسیله این فرم شما می توانید در کلاس مربیگری سطح یک فوتسال بانوان ایران کمیته آموزش خراسان رضوی ثبت نام کنید اولین دوره برای گرفتن مدارک بالاتر. توجه: حداقل سن در شروع اولین دوره 23 سال میباشد در صورت مغایرت اسم شما از دوره حذف خواهد شد.
  • در صورتی که اتباع و یا مهاجر هستید در قسمت توضیحات به ملیت خود اشاره کنید .
  • جهت وارد کردن کد امنیتی ابتدا حروف سمت چپ را وارد کرده سپس با یک فاصله حروف سمت راست را وارد نمایید .